Project

Belwind II Offshore Wind Farm

Categories

Năng lượng,

Time

57 ngày

Status

Đã hoàn thành

Client

xuất khẩu Châu Âu

Description

Hà Thanh hoàn thành bọc lót dán cao su (Hot & Cold bonding) 52 thang tháp (khoảng 2000m2) cho hệ thống tháp điện gió dự án Belwind II Offshore Wind Farm cho khách hàng xuất khẩu sang Châu Âu với yêu cầu chất lượng rất cao và chính xác. Hà Thanh đã làm việc 57 ngày liên tục và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng như khách hàng yêu cầu.

Thời hạn bảo hành: 05 năm kể từ ngày đưa vào sử dụng.

×
img

  Get In Touch

  Contact Info

  Phone number

  +84 28 5413 8661

  +84 9877 01877

  Email address

  Sales@hathanhcorp.com

  Address info

  Victory Tower, #24.07, 24th Floor - Phu My Hung Urban No. 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.