Chế tạo bồn bể ống dán cao su

Hà Thanh có những đối tác là các công ty có uy tín về gia công chế tạo các loại ống, bồn bể, thiết bị đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế.

Hà Thanh phối hợp với các đơn vị chế tạo gia công thiết bị áp dụng bộ tiêu chuẩn thiết kế dành cho thiết bị ứng dụng giải pháp lót dán cao su.

×
img

  Get In Touch

  Contact Info

  Phone number

  +84 28 5413 8661

  +84 9877 01877

  Email address

  Sales@hathanhcorp.com

  Address info

  Victory Tower, #24.07, 24th Floor - Phu My Hung Urban No. 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.