Project

Dự án thuộc Tổ hợp nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn

Time

45 ngày

Status

Đã hoàn thành

Client

NSRP - NGHI SON REFINERY AND PETROCHEMICAL LLC

Description

×
img

  Get In Touch

  Contact Info

  Phone number

  +84 28 5413 8661

  +84 9877 01877

  Email address

  Sales@hathanhcorp.com

  Address info

  Victory Tower, #24.07, 24th Floor - Phu My Hung Urban No. 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.