Chuyên gia của chúng tôi

Chúng tôi sẽ phục vụ hết khả năng của mình với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm

Kỹ thuật khéo léo

Giải thưởng an toàn

Đội ngũ Hà Thanh

×
img

  Get In Touch

  Contact Info

  Phone number

  +84 28 5413 8661

  +84 9877 01877

  Email address

  Sales@hathanhcorp.com

  Address info

  Victory Tower, #24.07, 24th Floor - Phu My Hung Urban No. 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.