Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Dự án nước ngoài
Ngày 20/4/2016 
Hà Thanh hoàn thành bọc lót dán cao su (Hot & Cold bonding) 52 thang tháp (khoảng 2000m2) cho hệ thống tháp điện gió dự án Belwind II Offshore Wind Farm cho khách hàng xuất khẩu sang Châu Âu với yêu cầu chất lượng rất cao và chính xác. Hà Thanh đã làm việc 57 ngày liên tục và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng như khách hàng yêu cầu.

Thời gian bảo hành: 5 năm cho sản phẩm kể từ khi đưa vào sử dụng. 

                                                                                                                                       Source: Offshorewind.biz

25/08/2017
Hà Thanh hoàn thiện lót dán cao su cho 9 đơn vị hệ thống bồn / tháp / đường ống thuộc dự án xử lý nước trong ngành thực phẩm thuộc nhà máy Japan Korn Starch. Cao su ứng dụng cho dự án đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn thực phẩm theo điều 85 của Bộ chăm sóc sức khỏe, phúc lợi, lao động Nhật Bản. (Japan Ministry of Welfare No.85).


7/08/2020
Hà Thanh hoàn thiện lót dán cao su cho 19 đơn vị bồn thuộc dự án xử lý nước trong ngành xử lý vi mạch điện tử cho khách hàng xuất khẩu sang Nhật Bản.