Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Phủ trát vữa kháng hóa chất

Vữa kháng hóa chất được áp dụng trên diện rộng cho thiết bị FGD, dây chuyền bể mạ nhúng Crome, thiết bị trong lĩnh vực xử lý môi trường, bể dầu, khoang cách ly trên tàu chở hóa chất... cho các nhà máy điện, nhà máy mạ, nhà máy thép, nhà máy hóa chất...và các lĩnh vực công nghiệp khác. Phủ vữa kháng hóa chất, chịu được nhiệt độ cao và kháng ăn mòn. Là một trong những giải pháp lựa chọn chống ăn mòn hiệu quả cao hiện nay. 

Hà Thanh tư vấn chọn vật liệu phù hợp cho từng vùng bên trong của thiết bị FGD. HT bán vật tư vữa kháng hóa chất và chất liên kết, cung cấp giám sát hướng dẫn thi công. Hoặc cung cấp trọn gói từ vật tư đến hoàn thiện công trình. 

 

Thiết bị xử lý khí thải - thiết bị FGD

 

Tư vấn chọn vật liệu phù hợp cho từng khu vực trong hệ thống tháp khử lưu huỳnh (FGD)

Khu vực để vữa và hóa chất thi công

 

Khuấy trộn vữa và chất đông cứng

Dùng bay trát vữa lên thành thiết bị FGD

 

Dùng bay trát vữa lên thành thiết bị FGD