Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Xử lý bề mặt & phun sơn

Hà Thanh cung cấp dịch vụ sơn hoàn thiện bên ngoài thiết bị sau khi lót dán cao su khi có yêu cầu khách hàng. Bồn được xử lý bề mặt tại xưởng khách hàng

 

Ống được xử lý bề mặt tại xưởng khách hàng

Xử bề mặt ống đạt SA 2.5 tại xưởng HT

 

Xử bề mặt ống đạt SA 2.5 tại xưởng HT

Bồn được sơn hoàn thiện sau khi lót dán cao su

 

Bồn được sơn hoàn thiện sau khi lót dán cao su