Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Vật liệu bọc lót dán cao su / Natural Hard Rubber (HNR) / Đặc tính vật liệu

Đặc tính cao su Cứng (NHR)

  Cao su Cứng
Weather (Thời tiết) Excellent
Heat (Nhiệt độ cao) Good
Low Temperature (Nhiệt độ thấp) Fail
Acid (Axit) Excellent
Alkali  (Chất kiềm - Muối - Xút) Excellent
Abrasion (Mài mòn) Fail
Vapor Permeability (Thẩm thấu hơi nước) Excellent
Shock (Va đập) Fail

Excellent
Tuyệt hảo

Good
Tốt

Normal
 Trung Bình

Fail
Không tốt