Ngôn ngữ:

Bootstrap Slider
Chứng nhận
ISO9001 Hệ thống Quản lý Chất lượng

Ngày 20/2/2016. Công ty TNHH Công nghiệp HÀ THANH đạt chứng chỉ phù hợp Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. 
Chứng nhận số: 0071845/16/Q.
Cấp bởi tổ chức DAS - Thành viên của SN Registrars (Holdings) Ltd. /UKAS.

Lĩnh vực hoạt động 

- Cung cấp và thi công bọc, lót, dán cao su kháng hóa chất; 
- Thiết kế và gia công cơ khí.